Trappombud - Brf Älvsjö Centrum 1

Go to content

Main menu:

Trappombud

BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1

Trappombuden är kontaktpersoner mellan medlemmarna och styrelsen och rapporterar angående praktiska problem i trappuppgångar, gemmensamma utrymmen och källare.

Trivselfrågor allmänt
Utlåning av föreningens bord och stolar
Vid varm väderlek öppna/stänga vädringsfönster högst upp i trapphuset
Utlåning av nyckel till snickarboden
Ordningen på anslagstavlorna

Rapportera till kontaktperson
Skador i gemensamma utrymmen eller fasad.
       Kontaktperson: Gert, tel 0709995246, gert.gardsater@gmail.com

Dålig utförd eller utebliven städning i trapphus, hiss, källarplan eller tvättstugor.
       Kontaktperson: Lena, tel 070 5492908, lena.gardsater@gmail.com

Behov av städning i soprum, återvinningsrum.
       Kontaktperson: Bengt, tel 070 4917432, bengt.carlqvist@hotmail.com

Fel på utrustning (maskiner etc.) i tvättstugan (i trappuppgång som har tvättstuga).
       Kontaktperson: Gunnel, tel 070 2355825, gunnel.bjorkert@hotmail.com

Belysning i trapphusen, gemensamma utrymmen och källarplan.
       Kontaktperson: Gert, tel 0709995246, gert.gardsater@gmail.com

Fel eller skador på lås portar (även koder) och dörrar gemensamma utrymmen.
       Kontaktperson: Gert, tel 0709995246, gert.gardsater@gmail.com

Inbrott.*
       Kontaktperson: E-post styrelsen@alvsjocentrum1.se

Problem med hissar: larm, belysning och hissdörrar.
       Kontaktperson: Gunnel, tel 070 2355825, gunnel.bjorkert@hotmail.com

Problem med varmvatten, värme** eller ventilation.
       Kontaktperson: Gert, tel 0709995246, gert.gardsater@gmail.com

Utebliven snöröjning utanför ”sin” port.
       Kontaktperson: Marco, tel 0706250437, trinchetto@gmail.com

* Vid pågående inbrott ring 112
** Vid akut bortfall värme vintertid: Se anslag trapphuset.

Älvsjövägen 12

Jerry Gustafsson
Tel: 076-27 36 352
e-post:  jerry.gsson@hotmail.com


Älvsjövägen 14

Erik Engholm


Fru Kristinas gränd 3

Milan Avramovic
Tel: 08 58 08 27 94
Mobil: 073 33 47 644
e-post: avramovicmilan@hotmail.com

Götalandsvägen 233

Lars Rehnstedt

Götalandsvägen 231

Bengt Carlqvist
Tel: 070-491 74 32
e-post:  bengt.carlqvist@hotmail.com

Sten Stures gränd 4

Grethe Wiklund
Tel: 073-31 44 638
e-post:  grethe.wiklund@ownit.nu

 
Back to content | Back to main menu